Debatt: Innvandringspolitikken etter valget

Juss-Buss inviterer til politisk debatt på Litteraturhuset tirsdag 27. august kl. 18.00 – 20.00

Representanter fra flere av de største partiene i Norge skal gjøre rede for sitt syn på innvandringspolitikken etter stortingsvalget. Debattantene vil bli utfordret til å svare på hvorvidt de er fornøyd med regjeringens innvandringspolitikk de siste åtte årene, hvilke endringer de ønsker å gjennomføre, og hvilke begrunnelser som underbygger eventuelle innstramminger eller oppmykninger som de presenterer. Det vil også være åpent for spørsmål fra et kritisk publikum.

Dette er en fin mulighet for å få klarhet i hva de ulike partiene ønsker for innvandringen, et viktig og aktuelt tema nå like før valget.

Ordstyrer for debatten er Rune Berglund Steen.

Panelet i debatten vil bestå av

Høyre: Michael Tetzschner

Krf: Geir Jørgen Bekkevold

Venstre: Daniel Heggelid Rugaas

Arbeiderpartiet: Vegard Wennesland

SV: Pål Yassin Ezzari

Vel møtt!

Publisert 19. aug. 2013 12:03 - Sist endret 23. mars 2018 17:22