Ikke saksmottak torsdag 29. aug. og mandag 2. sept.

Juss-Buss har satt av noen dager til å jobbe med rettspolitikk, og det blir derfor ikke saksmottak torsdag 29. august og mandag 2. september. Vi fortsetter med saksmottak til vanlige tider fra torsdag 5. september fra kl. 17.00 til 20.00.

Publisert 29. aug. 2013 10:54 - Sist endret 23. mars 2018 17:22