Debatt om utenlandske enheter i norske fengsler

Utlendingsrettsgruppa og fengselsrettsgruppa på Juss-Buss inviterer til debatt om utenlandske enheter i norske fengsler 12. februar kl. 18 til kl. 20.

Med debatten ønsker vi å rette fokus mot en skremmende utvikling i norsk kriminalomsorg og behandlingen av utviste utlendinger.

Debatten vil finne sted på U1 på SV-kjelleren på Blindern. 

Adressen er Moltke Moes vei 31, 0317 Oslo

 

En ny avdeling for utenlandske innsatte ble 10.12.2012 åpnet ved Kongsvinger fengsel.

I løpet av 2013 vil hele Kongsvinger fengsel, avdeling Vardåsen bli forbeholdt utenlandske innsatte. Hva er egentlig bakgrunnen for å opprette et slikt fengsel? Kan det det tenkes at en slik enhet vil utvikle seg til å bli et "B-fengsel"? Er denne opprettelsen et brudd på Norges menneskerettslige forpliktelser? Og hvorfor reagerer ikke samfunnet på segregering i fengselsvesenet når et slikt tilfelle aldri ville bli godtatt ellers i samfunnet?

Ordstyrer for debatten vil være Nora Hallén, advokatfullmektig i Hestenes og Dramer & Co.

Panelet vil bestå av:
Thomas Horn - doktorgradstipendiat ved UiO, tidligere advokat i Schjødt
Thomas Ugelvik - Forsker og kriminolog ved UiO
Innsatt og tillitsvalgt ved Bastøy fengsel
Åse Michaelsen - Stortingsrepresentant i Justiskomiteen, FrP
Mari Lund Arnem - Vararepresentant på Stortinget, SV

Meld deg på arrangementet på Facebook

Publisert 7. feb. 2013 12:30 - Sist endret 23. mars 2018 17:22