Debatt: "Løsningen på luksusfellen?"

Gjeldsgruppen ved Juss-Buss arrangerer debatten "Løsningen på luksusfellen?" tirsdag 19. mars kl 18:00.

Debatten avholdes i U1 i kjelleren på SV-fakultetet på Blindern.

 

Vet du at det muligens blir opprettet et gjeldsregister som registrerer alle gjeldsposter som hefter på en person? Ønsker du at finansinstitusjoner skal få innsyn i dine private opplysninger om gjeld og lån? Er det riktig at staten overvåker hvert steg man tar i den økonomiske verden? Når skal hensynet til personvern få gjennomslag - eller er tiltaket så nødvendig at andre hensyn må vike?

Gjennom programmet «Luksusfellen» ser vi at økonomer reiser landet rundt for å hjelpe mennesker med store gjeldsproblemer. Vi stiller spørsmålet: Vil et gjeldsregister være løsningen på luksusfellen?

 

Panelet består foreløpig av:

Bengt Scheldt fra Gjeldsordningsalliansen

John Andersson fra Forbrukerrådet

Egil Rokhaug fra Barne- og likestillingsdepartementet

Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet

Tore Bråthen

Ordstyrer: Jørgen Markus Jørgensen (jurist fra Gatejuristen)

Vel møtt!

Publisert 8. mars 2013 13:04 - Sist endret 23. mars 2018 17:22