Høringsuttalelse 05.09.2013: Forslag til endring av husbankens startlånsordning

Sosial-, trygd og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i Husbankens startlånsordning. Juss-Buss stiller seg i hovedsak positive til departementets forslag om at startlånet skal rettes tydeligere mot de med langvarige bolig- og finansieringsproblemer på boligmarkedet.

Høringsuttalelsen kan du lese her.

Publisert 10. sep. 2013 14:39 - Sist endret 23. mars 2018 17:22