Kritisk jussblogg

KRITISKJUSS– 2022

 

27.05.22  Ane Øybekk skrev et blogginnlegg og overskriften var «Retten til en god oppvekst beror på om foreldrene har økonomi til flere runder i retten» Les her

 

21.02.22  Christiane de Soysa, Madeleine Holgeid og Sevgi Usein skrev et blogginnlegg og overskriften var «#Metoo – Hva nå?»   Les her

 

15.02.22 JURK skrev et blogginnlegg og overskriften var «Nytt rettshjelpsprosjekt gir hjelp til de som utsettes for eID-svindel og digitalt utenforskap» Les her

 

KRITISKJUSS– 2021

 

05.03.21 Vårin Hildridatter Brox og Thora Standal Aarrestad skrev et blogginnlegg og overskriften var «Symbolpolitikkens virkelige ofre» Les her

 

17.09.21 Maria Hindahl, Rebekka Lister og Maren Sundve skrev et blogginnlegg og overskriften var «Reell likestilling er mer enn kjønnsnøytralitet» Les her

 

20.10.21 Ingeborg Skov Høye skrev et blogginnlegg og overskriften var «Krisesentrene kan redde liv – hvis kommunen har råd» Les her

 

20.11.21 Ingunn Taksdal og Vilde Rasmussen skrev et blogginnlegg og overskriften var «En illusorisk rett» Les her


20.12.21 Amalie Krosvik skrev et blogginnlegg og overskriften var «Seksuell trakassering og Diskrimineringsnemnda: hit, men ikke lenger» Les her

 

KRITISKJUSS– 2020

 

19.03.20 Astrid Tønnessen Flåtåmo og Veronika Wiese skrev et blogginnlegg og overskriften var «Fire områder der kriminalomsorgen svikter kvinner» Les her

 

03.08.20 Anna Wollebæk og Astrid Tønnessen Flåtåmo skrev et blogginnlegg og overskriften var «Koronapandemien har hindret juridisk rådgivning til kvinnelige innsatte: hit, men ikke lenger» Les her

 

KRITISKJUSS– 2019

 

08.06.19   Petrine Maria Iversen skrev et blogginnlegg og overskriften var «Ulovlig innvandrer eller offer for grov kriminalitet?» Les her