JURK i media

JURK I MEDIA – 2020

02.12.20: Mira Stokke, Mia Emilie Fagereng og Eline Skogerbø Sørhaug skrev en artikkel om hvorfor studenter ikke varsler om seksuell trakassering. Les her

 

20.11.20: Mia Emilie Fagereng, Mira Stokke og Eline Skogerbø Sørhaug skrev et debattinnlegg til aftenpostens kort sagt om at studenter ikke varsler om seksuell trakassering. Les her

 

29.11.20: Lisa Schiøth Wang, Anne Marie Sundby, og Andrea Frogner Bekkevold skrev en artikkel om urimelige ektepakter som rammer sårbare utenlandske kvinner i rett 24. Les her

 

06.11:20: Hanna Berntsen-Øybø, Helene Eidsvåg og Ole-Andreas Brastad skriver om forskjellen på seksuell handling og seksuell omgang i Lokalkulturen. Les her

 

13.10.20: Veronika Wiese fra JURK og Julie Haatuft og Tiril Vold Hansen i Krisesentersekretariatet skriver at jenter ikke skal ha ansvar for å unngå å bli voldtatt i Aftenposten. Les her

 

28.09.20: Bjørk Jonassen skriver om hvordan fremtidens rettshjelp bør se ut i Juristen. Les her

 

28.09.20: Helene Eidsvåg, Kristin Engen og Veronika Wiese oppfordrer Høyre til å gjøre mer for å bekjempe voldtekt i Dagsavisen. Les her

 

14.09.20: Zunera Waheed skriver at det haster å få på plass et bedre vern mot uønsket gjeld i VG. Les her

 

13.09.20: Mira Stokke og Mia Emilie Fagereng skriver om gjengjeldelse som et likestillingsproblem i Adresseavisen. Les her

 

07.09.20: Elisabeth Helberg skriver om hvorfor Norge må få en samtykkebasert voldtektsparagraf i Shuddhashar. Shuddhashar er et samfunnskritisk magasin fra Bangladesh. Les her

 

04.09.20: Siri Jones Gaaseide og Elisabeth Helberg skriver om utfordringer på utleiemarkedet i Dagbladet. Les her

 

02.09.20: Veronika Wiese deltok på Dagsnytt 18 og NRK Kveldsnytt. Loven regner ikke nødvendigvis sex uten samtykke som voldtekt, og det er et problem. Se her

 

28.08.20: Veronika Wiese skriver om manglende samsvar mellom folks oppfatning av hva voldtekt er og lovens definisjon på voldtekt, i Klassekampen. Les her

 

04.08.20: Anna Wollebæk og Astrid Flåtamo skriver at koronapandemien har hindret juridisk rådgivning til kvinnelige innsatte på Kritisk juss-bloggen. Les her

 

16.06.20: Elisabeth Helberg, Helle Mai Hagen og Caroline Lundeby etterlyser en helhetlig politikk som sikrer at kvinner som er gravide, og ønsker flere barn, fortsatt får oppfylt sine rettigheter i arbeidslivet. Les her

 

19.05.20: Helena Aanstad, Ingeborg Amalie Solli og Mari Tvedten Smith-Gahrsen skriver om soningsforholdene for kvinner i tidsskriftet Kritisk juss. Les her

 

31.03.20: Veronika Wiese skriver at redusert bemanning i fengsler gjør vondt verre for allerede isolerte norske fanger, i Dagbladet. Les her

 

08.03.20: Maja Bore Sandvik og Mai Ngo skriver om voldtekt i magasinet Sosialistisk Framtid.

 

05.03.20: Astrid Tønnessen Flåtåmo og Veronika Wiese skriver om fire områder der kriminalomsorgen svikter kvinner. Les her

 

JURK I MEDIA - 2019

30.12.19: Mari Tvedten Smith- Gahrsen ønsker seg bedre soningsforhold for kvinnelige innsatte til jul. Les her

 

22.12.19: Veronika Wiese skriver om at informasjon om at spredning av nakennilder er ulovlig ikke er tilgjengelig for vanlige folk. Les her