JURK i media

JURK I MEDIA – 2022

 

14.11.22 Nora Bergstrøm skrev et innlegg i Nettavisen om å voldtekt. Overskriften var «Hva kvinner kan gjøre for å unngå å bli voldtatt er en gjenganger i ordskiftet om voldtekt..» Les her 

 

11.11.22 Adriana Pooja Joseph skrev et innlegg i Klassekampen om å familieinnvandringssøknader . Overskriften var «Dårlig håndverk som rammer hardt..» Les her 

 

03.11.22 Jonas Kaas Korsåsen skrev et innlegg i Dagsavise om å tolke loven. Overskriften var «Om å tolke loven» Les her 

 

28.10.22 Petrine Iversen og Thea Austgulen skrev et innlegg i Dagsavisen om å utsett den nye voldsoffererstatningsloven. Overskriften var «Utsett den nye loven, Mehl!.» Les her 

 

26.09.22 Anna Mesel og Kristin Eielsen Braadland skrev et innlegg i Nettavisen om en ny husleielov. Overskriften var «Det ropes om en ny husleielov, men frem til denne er på plass er leietakere fortsatt i en utsatt og sårbar posisjon.» Les her 

 

23.09.22 Jonas Kaas Korsåsen skrev et innlegg i Dagsavisen om leietakeres rettssikkerhet. Overskriften var «En forbrukerfiendtlig lov.» Les her 

 

23.07.22 Susanne Ulven Børsum, Ane Jørdre Øybekk og Sevgi Usein skrev et innlegg i Aftenposten om når en fraskilt forelder saboterer for pass til barna. Overskriften var «Når en fraskilt forelder saboterer for pass til barna» Les her 

 

20.06.22 Thea Austgulen skrev et innlegg i Dagsavisen om partnerdrapsofrene. Overskriften var «Svikter partnerdrapsofrene» Les her 

 

06.04.22 Kristoffer Madsen Andersen skrev et innlegg i Dagsavisen om voldtekt. Overskriften var «Myten om «en ekte voldtekt» Les her 

 

08.03.22 Thea Austgulen skrev et debattinnlegg i Oslodebatten om samtykkeloven. Overskriften var «Samtykke er en essensiell del av sex» Les her

 

08.03.22 Bjørk Jonassen og Thea Austgulen skrev et innlegg i Juridika om Diskrimineringsvernet. Overskriften var «Absolutt tvilsrisiko til hinder for diskrimineringsvernet?» Les her

 

08.03.22 Johanne Hjelde skrev et innlegg i Dagsavisen om sex uten samtykke. Overskriften var «Sex uten samtykke» Les her

 

17.02.22: Bjørk Jonassen deltok på NRK Radio Ekko for å snakke om kvinners soningsforhold. Se her (fra 10:38)

 

17.02.22 Anna Kleppe, Jonas Kaas Korsåsen og Elisabeth Bruce skrev et debattinnlegg i Klassekampen om forholdene i Oslo fengsel. Overskriften var «‘På bekostning av kvinnene?» Les her

 

17.02.22 Susanne Ulven Børsum, Anna Mesel og Johanne Sophie Lindberg skrev ett innlegg i Aftenposten om samboerskap og fattigdomsfellen for kvinner. Overskriften var «Et samboerskap som tar slutt, er ofte en fattigdomsfelle for kvinner» Les her

 

01.02.22 Inga Marie Tronsaune, Kristin Melheim, Johanne Hjelde, Og og Kristoffer Andersen skrev et debattinnlegg i Klassekampen om sovende voldtekt. Overskriften var «‘Bare’ sovevoldtekt?» Les her

JURK I MEDIA – 2021     

18.11.21 Emily Svendsby og Ingeborg Skov Høye skrev et debattinnlegg i NFF-magasinet om kvinners soningsforhold. Overskriften var «Hvor er kvinnenes plass i mennenes kriminalomsorg?» Les her

 

16.09.21 Ingeborg Skov Høye skrev et debattinnlegg i Aftenposten om BankID-tyveri med tittelen «BankID kan åpne for identitetstyveri, bedrageri og økonomisk vold» Les her

 

19.07.21 Eline Skogerbø Sørhaug, Ingrid Karoline Lien og Mia Emilie Fagereng skrev et debattinnlegg i VG om utstedelse av pass til barn, med tittelen «Ferien står for tur – men må barna bli hjemme?» Les her

 

16.05.21: Ingeborg Skov Høye skriver om Økonomiske forutsetninger står i veien for rettshjelp: rettshjelpsloven må styrkes i flyt frem Les her

 

19.04.21: Thora Standal Arrestad skriver om leietakers behov for et bedre rettsvern i klassekampen. Les her

 

14.04.21: Universitas publiserte et intervju med Veronika Wiese m.fl. om behovet for en samtykkelov. Les her

 

26.03.21: Ingrid Karoline Lien ble intervjuet av Gjensidige angående de økonomiske problemene mange samboere møter på ifm at forholdet tar slutt. Les her

 

23.03.21: Veronika Wiese skriver at det ikke er behov for konkurranse i markedet for fri rettshjelp. Les her

 

16.03.21: Åsne Solberg, Zunera Waheed og Martine Klein skriver at behov for mer fokus på den økonomiske volden i Dagblad. Les her       

                                                           

15.03.21: Helene Eidsvåg og Veronika Wiese skriver at ideen om en samtykke-app ikke burde være fokus i samtalen om overgrep. Les her

 

08.03.21: Veronika Wiese intervjues om Samtykkealliansen i Advokatbladet. Les her 

 

07.03.21: Bjørk Jonassen, Sivaani Nirmalanathan og Arjeta Kuka mener koronapandemien rammer kjønnene skjevt. Les her 

 

05.03.21: Vårin Hildridatter Brox og Thora Standal Aarrestad skriver om hvordan ytterligere innstramninger i asylpolitikken rammer voldsutsatte kvinner hardt. Les her

 

23.02.21: Mia Emilie Fagereng, Amalie Krosvik og Eline Skogerbø Sørhaug mener at det er et større problem for rettssikkerheten at det ikke varsles om seksuell trakassering enn at det forekommer feilaktige anklager. Les her 

 

08.02.21: Ingrid Karoline Lien deltok på NRK Nyhetsmorgen for å snakke om viktigheten av å inngå samboerkontrakt og behovet for en samboerlov. Se her (fra 10:06)

 

JURK I MEDIA – 2020

 

02.12.20: Mira Stokke, Mia Emilie Fagereng og Eline Skogerbø Sørhaug skrev en artikkel om hvorfor studenter ikke varsler om seksuell trakassering. Les her

 

20.11.20: Mia Emilie Fagereng, Mira Stokke og Eline Skogerbø Sørhaug skrev et debattinnlegg til aftenpostens kort sagt om at studenter ikke varsler om seksuell trakassering. Les her

 

29.11.20: Lisa Schiøth Wang, Anne Marie Sundby, og Andrea Frogner Bekkevold skrev en artikkel om urimelige ektepakter som rammer sårbare utenlandske kvinner i rett 24. Les her

 

06.11:20: Hanna Berntsen-Øybø, Helene Eidsvåg og Ole-Andreas Brastad skriver om forskjellen på seksuell handling og seksuell omgang i Lokalkulturen. Les her

 

13.10.20: Veronika Wiese fra JURK og Julie Haatuft og Tiril Vold Hansen i Krisesentersekretariatet skriver at jenter ikke skal ha ansvar for å unngå å bli voldtatt i Aftenposten. Les her

 

28.09.20: Bjørk Jonassen skriver om hvordan fremtidens rettshjelp bør se ut i Juristen. Les her

 

28.09.20: Helene Eidsvåg, Kristin Engen og Veronika Wiese oppfordrer Høyre til å gjøre mer for å bekjempe voldtekt i Dagsavisen. Les her

 

14.09.20: Zunera Waheed skriver at det haster å få på plass et bedre vern mot uønsket gjeld i VG. Les her

 

13.09.20: Mira Stokke og Mia Emilie Fagereng skriver om gjengjeldelse som et likestillingsproblem i Adresseavisen. Les her

 

07.09.20: Elisabeth Helberg skriver om hvorfor Norge må få en samtykkebasert voldtektsparagraf i Shuddhashar. Shuddhashar er et samfunnskritisk magasin fra Bangladesh. Les her

 

04.09.20: Siri Jones Gaaseide og Elisabeth Helberg skriver om utfordringer på utleiemarkedet i Dagbladet. Les her

 

02.09.20: Veronika Wiese deltok på Dagsnytt 18 og NRK Kveldsnytt. Loven regner ikke nødvendigvis sex uten samtykke som voldtekt, og det er et problem. Se her

 

28.08.20: Veronika Wiese skriver om manglende samsvar mellom folks oppfatning av hva voldtekt er og lovens definisjon på voldtekt, i Klassekampen. Les her

 

04.08.20: Anna Wollebæk og Astrid Flåtamo skriver at koronapandemien har hindret juridisk rådgivning til kvinnelige innsatte på Kritisk juss-bloggen. Les her

 

16.06.20: Elisabeth Helberg, Helle Mai Hagen og Caroline Lundeby etterlyser en helhetlig politikk som sikrer at kvinner som er gravide, og ønsker flere barn, fortsatt får oppfylt sine rettigheter i arbeidslivet. Les her

 

19.05.20: Helena Aanstad, Ingeborg Amalie Solli og Mari Tvedten Smith-Gahrsen skriver om soningsforholdene for kvinner i tidsskriftet Kritisk juss. Les her

 

31.03.20: Veronika Wiese skriver at redusert bemanning i fengsler gjør vondt verre for allerede isolerte norske fanger, i Dagbladet. Les her

 

08.03.20: Maja Bore Sandvik og Mai Ngo skriver om voldtekt i magasinet Sosialistisk Framtid.

 

05.03.20: Astrid Tønnessen Flåtåmo og Veronika Wiese skriver om fire områder der kriminalomsorgen svikter kvinner. Les her

 

JURK I MEDIA - 2019

30.12.19: Mari Tvedten Smith- Gahrsen ønsker seg bedre soningsforhold for kvinnelige innsatte til jul. Les her

 

22.12.19: Veronika Wiese skriver om at informasjon om at spredning av nakennilder er ulovlig ikke er tilgjengelig for vanlige folk. Les her