Publikasjoner - Side 5

JURK jobber med å dokumentere kvinners særskilte rettslige behov gjennom ulike typer av rapporter. På denne måten forsøker vi å vise hvordan kjønnsnøytrale regler kan virke ulikt, og således indirekte diskriminerende for kvinner i Norge.