Publikasjoner - Side 4

JURK har skrevet høring om forslag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om rettigheter ved foreldrepermisjon. Forslaget slår fast retten til å komme tilbake til samme stilling etter endt foreldrepermisjon og rett til lønnsforhøyelse på en klarere måte enn tidligere.

JURKs bemerkninger kan du lese her på våre hjemmesider under "Andre publikasjoner".

Tidligere saksbehandler, Line Johanna Hanøy, leverte høsten 2011 sin masteroppgave skrevet for JURK. Temaet for oppgaven var Kjønnskvotering som positiv særbehandling etter likestillingsloven, EØS-retten og kvinnekonvensjonen. Du kan lese hele oppgaven her på våre hjemmesider.

Vi i JURK gratulerer Line så mye med vel overstått!