Våre foredrag

Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, tilbyr foredrag til minoritetskvinner om rettigheter og plikter. Foredragene er gratis.Kunnskap og informasjon om rettigheter i Norge er en forutsetning for å kunne hevde sin rett og delta i samfunnet på lik linje med andre.

En viktig del av JURKs arbeid består derfor i å drive rettsopplysning. Dette gjøres gjennom foredrag og individuelle råd og veiledning.

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) tilbyr gratis foredrag til minoritetskvinner.

Hver økt etterfølges av et klientmottak, der vi gir individuelle råd og veiledning i enkeltsaker. Til noen av foredragene er det lagd arbeidshefter dersom man ønsker å jobbe mer med temaene i etterkant av foredragene.

Vi tilbyr tre foredrag:

  1. Innføring i arbeidsrett og diskriminering. Dette foredraget tar for seg de viktigste reglene som gjelder i arbeidslivet. I tillegg omhandler det diskriminering. Foredraget holdes for minoritetskvinner som er på nivå 2 og 3. Foredraget passer også for kvinner som kan godt norsk, men som ønsker mer informasjon om arbeidsrett.
  2. Innføring i norsk rett. Temaene som behandles er utlendingsrett, ekteskap og skilsmisse, barn og foreldre og vold og mishandling. Foredraget holdes for kvinner som ligger på norsk nivå 2.
  3. Innføring i familie og barnerett.
  4. Vold og mishandling. Dersom foredraget strekker seg over én time omhandler foredraget også info om barnevernet.