Klientmottak

Etter hvert foredrag har vi klientmottak. Klientmottaket kan skje på det samme lokale som foredraget holdes i eller i et annet rom dersom vedkommende ønsker det. Dette er selvfølgelig forutsatt at det er et eget rom tilgjengelig.

På klientmottaket kan vi ta inn nye saker fra deltakere som har konkrete spørsmål som de ønsker å få svar på. Hvis deltagerne har noen saker de trenger hjelp med kan vi ta inn saken på stedet. Vi registrerer navn, kontaktinformasjon og sakens faktum. Saken blir tatt med tilbake til våre lokaler hvor en av våre saksbehandlere vil jobbe videre med den. Vi har kun skriftlig saksbehandling, og kan dessverre ikke gi tilbakemelding til klientene uten å ha arbeidet med saken i saksbehandlingsgruppene først.