Hvordan booke oss?

Vi er svært fleksible og holder foredrag både på dag- og kveldstid. Vi holder hovedsakelig foredrag i Oslo og omegn. Vi er svært fleksible og kan holde foredrag i alle typer lokaler. Vi kan holde foredrag for både små og store grupper.

Vi holder foredrag ved av PowerPoint. Vi har mulighet til å medbringe egen PC, men er avhengige av en prosjektor/fremviser. Hvis det ikke er tilgang til prosjektor/fremviser kan vi også vise foredraget på overhead, eller vi kan skrive ut ark til deltakerne.

Dersom ingen av standardforedragene passer, kan vi vurdere om vi har kapasitet til å skreddersy et foredrag som passer for den aktuelle forsamlingen.

Foredragene retter seg mot kvinner og vi anbefaler rene kvinnegrupper. Vi kan holde foredrag for menn, men da som en adskilt gruppe. Om det ikke er mulig å dele kvinner og menn, kan vi unntaksvis holde foredrag for samlede grupper.

Vi har dessverre ikke mulighet til å medbringe tolk, men kan holde foredrag med tolk dersom gruppen selv stiller med dette.