Klientkontrakt

JURK ble stiftet i 1974. Vi drives av jusstudenter i samarbeid med daglig leder, fagrådgiver og en kontormedarbeider.

 

Hvem kan få hjelp hos oss?

 • Alle som definerer seg som kvinner kan få juridisk hjelp hos JURK.
 • Hvis vi har liten kapasitet, vil vi prioritere å hjelpe de med lavest inntekt først. Det betyr at du kan bli avvist på grunn av inntekten din.
 • Hvis du har formue som du fritt disponerer over, kan dette være grunnlag til at vi avviser saken din.
 • I saker som gjelder vold, seksuell trakassering eller kjønnsdiskriminering hjelper vi, uavhengig av hva du har i inntekt og formue.
 • Det jobber både kvinnelige og mannlige saksbehandlere hos oss. I utgangspunktet er det tilfeldig hvem du får snakke med, men hvis det er veldig vanskelig for deg å snakke med en mann, kan vi sørge for at du får snakke med en kvinnelig saksbehandler.

Hva vi forventer av deg:

 • At du forteller ærlig om saken din, og ikke holder tilbake informasjon som kan være viktig for oss når vi skal hjelpe deg.
 • At du svarer når vi prøver å kontakte deg, og at du møter opp til avtalt tid hvis vi setter opp møter.
 • At du hjelper til med å skaffe de dokumentene vi trenger for å se på saken din (for eksempel vedtaket fra Nav, arbeidskontrakten din osv.).
 • At du sier ifra hvis du forstår at det er en interessekonflikt mellom deg og en annen person vi hjelper.
 • At du bare kontakter saksbehandleren din gjennom JURKs telefonnummer, e-post, brev eller oppmøte på kontoret. Hvis du kontakter saksbehandleren privat, vil det føre til at vi avslutter saken din.

Nyttig informasjon:

 • Vi har åpent hele året, utenom jule- og påskeferien. Vi holder også stengt når saksbehandlerne er på seminar og liknende. I disse periodene behandler vi ikke saker, og det er vanskelig å komme i kontakt med oss.
 • All hjelp fra oss er gratis. Om vi hjelper deg, for eksempel i Forliksrådet eller Husleietvistutvalget, krever de gebyr for dette. Gebyret må du dekke selv. Du må betale inn gebyret til vår klientkonto før vi sender inn klagen for deg.
 • Det er Justisdepartementet, Oslo kommune, Velferdstinget og diverse stiftelser som finansierer driften vår. Universitetet i Oslo betaler for lokalene våre.
 • Vi tar ikke saker om selskapsrett, skatt, asyl, odel eller forsikring. Vi utarbeider ikke testamenter og ektepakter. Det finnes også andre saksområder der vi ikke har kompetanse, og derfor må avvise sakene.
 • Det er stor forskjell på hva vi kan hjelpe med i ulike sakstyper og i ulike saker.
 • Vi tar ikke saker til retten.
 • Vi hjelper bare privatpersoner, vi hjelper ikke til i saker for bedrifter.
 • Saksbehandlerne våre samarbeider om alle saker. Du vil få en fast saksbehandler som du har kontakt med, men flere andre vil være involvert i saken din. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.
 • Vi ringer normalt fra skjult nummer.
 • Vi hjelper bare med saker som handler om norske rettsregler.

Saksbehandlingstid:

 • Vi behandler alle saker skriftlig. Det betyr at du får svar fra oss i et brev. Hvis du trenger hjelp til å lese brevet, kan saksbehandleren din ringe deg. Før vi sender ut brev, er det grundig kontrollert av flere saksbehandlere.
 • Det kan ta 3-4 uker før du får svar fra oss.
 • Hvis du kommer til oss etter at en klagefrist har gått ut, er det ikke sikkert vi kan hjelpe deg. Det samme gjelder hvis du kommer veldig kort tid før fristen går ut.
 • Hvis du får et brev fra oss og trenger mer hjelp etter dette, kan det igjen ta noe tid før vi får svart deg.

 

Om svaret vårt til deg:

 • Hvis ikke vi har avtalt noe annet, så er svaret vi gir deg beregnet på akkurat din sak. Det betyr at det ikke er sikkert det gjelder for andre som sier at de har opplevd noe liknende.
 • I en del saker gir vi bare generell informasjon. Vi kan ikke alltid si hva som blir løsningen i akkurat din sak.
 • Du må ikke endre på dokumenter vi har sendt deg, for så å sende de videre, hvis ikke vi har avtalt på forhånd at det er greit.

Våre arkivrutiner:

 • Vi oppbevarer kopi av alle dokumenter i saken i ti år etter at den er avsluttet hos oss. Vi oppbevarer disse elektronisk på en sikker server.

Klage:

 • Hvis du er misfornøyd med behandlingen av saken din, kan du ta kontakt med oss. Vi vil vurdere om det er noe vi burde gjort annerledes eller skal gjøre for å rette opp i det. Det er ikke sikkert at en klage fører fram.

 

Avslutning og avvisning av saker:

 • Hvis du ikke oppfyller kravene som vi har skrevet om under «Hva vi forventer av deg», kan vi avslutte saken din hos oss. Hvis du fortsatt vil ha hjelp, må du da kontakte oss på nytt for å høre om vi kan opprette en ny sak på deg.
 • Hvis vi allerede hjelper noen, og det kan oppstå en interessekonflikt om vi hjelper deg, må vi avvise deg.
 •  Hvis du kontakter media uten at det er avklart med oss først, kan det være grunnlag for at vi avviser saken din.
 • Vi kan ikke hjelpe til i saker som handler om veldig mye penger.
 •   Hvis vi har stor pågang, avviser vi saker som handler om engangsbeløp på under 3000 kroner.
 • -           Hvis vi allerede har behandlet saken din, behandler vi ikke den samme saken på nytt. Vi behandler heller ikke saker som alt er behandlet av andre rettshjelpere eller jurister, så lenge vi ikke ser at den hjelpen du har fått har vært veldig dårlig.
 • Hvis vi er inhabile, må vi avvise saken din.
 • Hvis du truer eller utsetter våre ansatte for stygge personangrep, vil vi avvise saken din.
 • Vi aksepterer ikke diskriminering av våre ansatte på bakgrunn av alder, etnistitet, seksuell legning, hudfarge, religion, livssyn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller funksjonsevne. Hvis du gir uttrykk for slik diskriminering, kan vi avvise saken din.
 • Får du juridisk hjelp fra noen andre i saken din, kan ikke JURK jobbe med den. Det er fordi vi ikke hjelper til i saker der klienter får hjelp av noen andre som tilbyr rettshjelp. Har du en advokat i saken din, hjelper JURK som hovedregel ikke.

 

Ansvar:

 • Verken du eller vi kan kreve erstatning på grunn av feil, mangler, skade, uhell, virus eller liknende med elektronisk kommunikasjon.
 • Krav fra deg mot oss kan bare reises mot JURK som organisasjon, og ikke mot den enkelte saksbehandler.

 

Regler for god advokatskikk:

 • Vi følger regler for god advokatskikk så langt de passer for vår virksomhet. Du kan finne disse reglene på Advokatforeningen sin hjemmeside: www.jus.no.

Personvern:

 • For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du se personvernerklæringen vår Her
Publisert 28. feb. 2019 12:25 - Sist endret 25. apr. 2022 09:22