Vi fortsetter kampanjen!

"Du må lese minst åtte timer hver dag"... "Hæ? Skal du ha deltidsjobb? Går ikke det ut over studiene?"... "Hvordan har du tid til å gjøre så mye annet ved siden av?"... "Jeg fikk en B, så jeg er j*vlig skuffa"... "Jeg fikk en C, så jeg klagde" …

Som student møter man mye press. Man skal være fit, fin, flink og sosial, gjerne være med i en forening eller to og få gode karakterer. Allerede på bedriftsbesøkene i fadderuka møter man utsagn som "Vi tar bare inn søkere med toppkarakterer". Og noen gjør kanskje bare det, men langt fra alle landets juristarbeidsplasser tar inn bare søkere med A- og B-snitt.

Gjennomsnittsstudenten på Juridisk fakultet har karaktersnitt på C-D. Du blir hverken arbeidsledig eller mislykket om du har et slikt snitt. Sannheten er at rundt 80% av jusstudentene er i relevant jobb 6 måneder etter levert master. Det er veldig bra sammenliknet med mange andre studieretninger! Arbeidsmarkedet for jurister er variert. Mange havner i andre jobber enn det de så for seg i studietiden, eller startet karrieren i.

Studietiden trenger ikke være fem år med forelesninger, kurs og lange dager på lesesalen. Man skal leve også. Mange har en deltidsjobb - kanskje er den relevant, kanskje gir den deg avveksling fra studiehverdagen, eller kanskje den gjør at siste uken før utbetalingen fra Lånekassa blir litt greiere. Mange har fantastiske år å se tilbake på, med engasjement i foreninger i og utenfor jussen. For mange er det kompetansen man oppnår fra slike aktiviteter som etter hvert fører til drømmejobben.

Uansett, det er viktig å ta seg tid til å gjøre noe annet og tillate seg å stresse ned.

Å lese noe utenomfaglig, se en god film (eller en hel sesong av en dårlig serie), å være med venner, synge i kor, spille trompet eller løpe stafett til Bergen bør også få lov til å være en del av studielivet. Du skal være et helt menneske når du kommer ut av studiet, og ikke bare et karaktersnitt. Arbeidsgivere ansetter til syvende og sist en fremtidig kollega, ikke en bokstav.

I oktober, vil JSU, i samarbeid med fakultetet, SiO, Karrieresenteret og Juristforbundet, holde to arrangementer med fokus på å bekjempe negativt karakterpress. Arrangementene er en fortsettelse på karakterpresskampanjen fra forrige semester. Du får tips om hvordan du kan tilrettelegge for studiene og videre karriere. Forhåpentligvis kan vi bidra til at noen skuldre senkes, og at du tenker over hvorfor du egentlig studerer, og hva du skal få ut av studietiden. Du får også muligheten til å stifte nærmere bekjentskap med noen av fakultetets triveligste professorer, med studentenes beste i fokus.

Vi i JSU gleder oss, og håper å se så mange som mulig til stede begge dager!

Hilsen Thea Borkhus Gabrielsen, på vegne av JSU

Publisert 22. sep. 2016 10:51 - Sist endret 17. okt. 2016 12:31