Lokale lønnsforhandlinger 2018

Høsten 2018 vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen, pkt. 2.5.1.

Staten har inngått ny hovedtariffavtale for perioden 2018-2020 med Unio, LO Stat og YS Stat.

Lokale forhandlinger høsten 2018

Forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens pkt 2.5.1 starter i september og skal etter planen være sluttført innen 31. oktober 2018.

Resultatene vil bli formidlet til alle som har sendt inn krav etter at protokoll foreligger. Virkningsdato for eventuelle lønnsopprykk vil være 1.juli d.å.

Kravfrist for Unio-medlemmer

Frist for å sende inn krav til Forskerforbundet ved UiO som forhandler på vegne av alle Unio-medlemmer på UiO, er onsdag 15. august 2018.

Kravskjema for Unio-medlemmer

NB! Krav må sendes via nettskjema, andre innsendte skjemaer o.l. vil ikke bli behandlet.

Oversikt over ulike muligheter for lønnsendring

Se vår guide for lønnsheving.

Emneord: lønn, tariffavtaler, kravskjema, Unio Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 22. juni 2018 12:20 - Sist endret 3. aug. 2018 11:16