Gode forskerkarrierer ved universitetene – hvor er de?

Forskerforbundet inviterer til frokostmøte og debatt torsdag 4.oktober 0830-0945 i realfagsbiblioteket.

Foto: Colourbox

Det er bred tverrpolitisk enighet om at midlertidigheten er for høy blant vitenskapelig ansatte, men også at universitetene og særlig forskningsaktiviteten i stadig større grad skal drives for konkurranseutsatte midler. Ved universitetene drives det nå et mer eller mindre aktivt arbeid for å få ned andelen midlertidig ansatte og styrke karriereveiledningen.

Hvor står dette arbeidet? Og hvordan sørger vi for at kreative og fremadstormende forskere får gode betingelser og langsiktige perspektiver mellom doktorgraden og en fast stilling som førsteamanuensis/professor? Spør vi.

Til å gi svar kommer rektor Svein Stølen, forskningsdekan ved MN-fakultetet Finn-Eirik Johansen, tidligere preses for Videnskabsakademiet og senterleder Nils Christian Stenseth, tidligere leder for Akademiet for yngre forskere og forskningsleder Guro Elisabeth Lind og områdedirektør i Forskningsrådet Anders Hanneborg. Helga Aune, leder for UH-lovutvalget, gir en sluttkommentar.

Emneord: Karriere, midlertidighet Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 23. sep. 2018 14:48 - Sist endret 24. sep. 2018 10:05