Individuelle forhandlinger på særlig grunnlag - HTA 2.5.3

Frist for innsendig av krav er torsdag 5.april kl 1500.

Forhandlinger skjer 26. april.

For å kunne fremme lønnskrav må du oppfylle ett av følgende vilkår:

  • Hatt en vesentlig endring av arbeidsoppgaver (som kvalitativt krever noe mer enn tidligere, og som ligger på et høyere nivå)  - HTA 2.5.3,1a
  • Gjort en ekstraordinær innsats (utover det som forventes i din stilling) - HTA. 2.5.3, 2
  • Særlig vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel at du har fått tilbud om ny jobb).

Fyll ut nettskjema med begrunnelse for hvorfor du vil fremme ditt krav.

Endelig frist for å sende inn skjema til neste forhandlingsrunde er torsdag 5. april kl 15.00.

Eventuelle spørsmål rettes til forskerforbundet@uio.no

 

Vi oppfordrer UNIO-medlemmer i andre forbund enn Forskerforbundet til også å benytte vårt nettskjema.

Emneord: Lønnsforhandlinger, lønn, lønnskrav, lokale forhandlinger Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 5. feb. 2018 13:15 - Sist endret 1. mars 2018 09:19