Rektorvalget 2017

Forskerforbundet ved UiO støtter prinsippet om at rektor ved UiO skal være valgt. Det er derfor gledelig at vi ved årets valgkamp har to gode team som kjemper om toppvervene ved vår institusjon.

Hvem skal lede Universitetet?

Foto: FF/UiO. Maren S. Nygaard

Ett av argumentene som ofte brukes mot ordningen med valgt rektor er lav valgdeltakelse. Vi oppfordrer våre medlemmer enten de er studenter eller ansatte til å gjøre bruk av stemmeretten for på den måten å styrke valgordningens legitimitet.

Vi går nærmere inn på dette i vår kronikk i Uniforum.

Presentasjon av kandidatene

UiO presenterer kandidatene

Rektorvalgkamp

Uniforum legger jevnlig ut innspill  fra kandidatene og deltagere i debatt. Se bl.a. artikkelen reelt rektorvalg.

Vi vil kommentere på aktuelle saker via Facebook - @ForskerforbundetUiO

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 5. mars 2017 10:26 - Sist endret 5. mars 2017 17:42