Lokale lønnsforhandlinger 2017

Høsten 2017 vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen, pkt. 2.5.1.

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2016-2018, én med UNIO, LO Stat og YS Stat, og én med Akademikerne.

Lokale forhandlinger høsten 2017

Forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens pkt 2.5.1 starter i september og skal etter planen være sluttført innen 31. oktober 2017.

Resultatene vil bli formidlet til alle som har sendt inn krav etter at protokoll foreligger. Virkningsdato for eventuelle lønnsopprykk vil være 1.juli.

Kravfrist for UNIO-medlemmer

Frist for å sende inn krav til Forskerforbundet ved UiO er torsdag 10. august 2017 kl 15.00

Kravskjema for UNIO-medlemmer

NB! Krav må sendes via nettskjema, andre innsendte skjemaer o.l. vil ikke bli behandlet.

Oversikt over ulike muligheter for lønnsendring

Se vår guide for lønnsheving.

Emneord: lønn, tariffavtaler, Unio, kravskjema
Publisert 19. juni 2017 13:42 - Sist endret 21. juni 2017 14:04