Overhengende streikefare

Bruddet i det statlige tariffoppgjøret var i helgen et faktum. Mekling starter onsdag 3.mai med frist ved midnatt 25.mai.

Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Unio/ Sol Nodeland

Brudd og mekling

Unio Stat, YS stat og LO stat brøt forhandlingene søndag 1.mai. Akademikerne kom til enighet med staten.

Forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad var raskt ute og forklarte at tilbudet fra staten var uakseptabelt når det gjaldt manglende forhandlingsrett på pensjon. I tillegg var den økonomiske profilen og forslag til nytt lønnssystem for dårlig.

Riksmekler Nils Dalseide starter onsdag 3.mai innledende møter og mekling. Frist med å finne en løsning er fram til midnatt 25.mai.

Forhandlingsrett på offentlig tjenestepensjon

Et sentralt spørsmål i forhandlingene er forhandlingsrett på offentlig tjenestepensjon. Hvis forhandlinger overføres til lokalt nivå slik staten ønsker, mister de ansatte streikeretten.

Leder av Unio, Ragnhild Lied, sier i en replikk at like velkjent som at offentlig tjenestepensjon er lovfestet, er tradisjonen med at eventuelle justeringer i ordningen legges fram for partene i tariffoppgjøret. Et brudd på denne tradisjonen kan tyde på at regjeringen ønsker å utføre drastiske endringer.

Ragnhild Lied uttaler i Dagsavisen (2.05.16) at avstand i forhandlingene kan minke hvis det kommer en lovnad fra regjeringen om at offentlig tjenestepensjon skal skje gjennom tariff-forhandlinger, som skal være grunnlaget for lovfesting av tjenestepensjon.

Pensjon må forankres hos medlemmene

Spørsmål om pensjon er en så viktig del av lønns- og arbeidsvilkårene i offentlig sektor, at god forankring er helt avgjørende.

Gratispassasjerer

Akademikerne valgte å godta avtale med staten om ny hovedtariffavtale, og overlater dermed til de til de andre hovedsammenslutningene å kjempe for felles vilkår.

Emneord: pensjon, lønn, Tariffoppgjør Av Tillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 3. mai 2016 13:25 - Sist endret 7. jan. 2017 20:28