Resultatet av meklingen i staten

Bedre økonomisk profil, bedre mandat for nytt lønnssystem, og retten til å forhandle om pensjon.

Leder i Forskerforbundet og forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad. Foto: Forskerforbundet/ Erik Norrud

Vi har fått gjennomslag for viktige krav, og vi har fått bedre økonomisk uttelling for våre medlemmer.

Årsak til brudd i forhandlingene med staten

Det var tre hovedårsaker til at Unio brøt forhandlingene med staten 1.mai:

  • Dårlig økonomisk profil,
  • misnøye med mandatet for nytt lønnssystem, og
  • angrepet på retten til å forhandle pensjon.

Resultat av meklingen i staten

Gjennom meklingen har vi oppnådd klare forbedringer på alle disse tre punktene. Vi har fått gjennomslag for viktige krav, og vi har fått bedre økonomisk uttelling for våre medlemmer.

  • Gjennom meklingen har Unio, LO og YS oppnådd et generelt tillegg på 1,15 % per 1. mai, der Akademikerne aksepterte et mindre tillegg på 0,5 % 30. april. Dette innebærer at det fra 1. mai 2016 er to ulike A-lønnstabeller; en for medlemmer av Akademikerne og en for alle andre.
  • Samtidig har vi sikret en romslig lokal pott på 1,5% til lokale lønnsforhandlinger, med virkning fra 1. juli 2016.
  • Unio har beholdt forhandlingsretten på AFP. Dette er en viktig seier ettersom AFP og den offentlige tjenestepensjonen er gjensidig avhengige av hverandre.

Utfyllende informasjon om resultatet av meklingen i staten.

Meklingsresultatet vil bli sendt ut til uravstemning blant medlemmene i det statlige tariffområdet.

Emneord: lønn, mekling, Tariffoppgjør Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 27. mai 2016 14:23 - Sist endret 1. juni 2016 14:36