Medlemskap i Forskerforbundet/Unio og i Akademikerne

Som mange vil være kjent med, er det inngått to hovedtariffavtaler i staten – én med Unio, YS og LO og én med Akademikerne. Disse er forskjellige og arbeidsgiver må avklare hvilken hovedtariffavtale hver enkelt arbeidstaker skal følge. Dette løses ved at arbeidsgiver skiller ut medlemmene som skal forhandles under Akademikernes hovedtariffavtale.

Rent praktisk får arbeidsgiver medlemslister fra forbundene i Akademikerne. Disse medlemmene må i tillegg bekrefte overfor arbeidsgiver at de er medlemmer i et forbund i Akademikerne. Alle andre, både uorganiserte og medlemmer i forbund i Unio, YS og LO, følger hovedtariffavtalen til Unio, YS stat og LO stat.

Forskerforbundet er medlem i Unio, og det er kun noen av våre medlemmer som også er medlem i et forbund i Akademikerne. Det dreier seg isåfall om medlemskap i et av følgende forbund:

Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene eller Tekna.

To fullverdige medlemskap

Dersom du er medlem av Forskerforbundet og i tillegg er fullverdig medlem av et av de nevnte forbund i Akademikerne, må du bestemme deg for hvilken tariffavtale, inkl. lønnstabell, du vil følge, og om det er forbundet i Akademikerne eller Forskerforbundet som skal forhandle for deg i de lokale forhandlingene. Valget du tar, vil gjelde for hele tariffperioden.

A-lønnstabellene for henholdsvis Akademikerne og Forskerforbundet (LO Stat, Unio og YS Stat) finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lonnstabeller/id438643/#Tabellene

Ta kontakt med oss på forskerforbundet@uio.no om du har spørsmål i denne forbindelse.


Publisert 5. juli 2016 14:20 - Sist endret 6. juli 2016 13:32