Lokale lønnsforhandlinger

Vi er godt i gang med høstens lønnsforhandlinger, og disse skal være i havn innen 30.november. Så snart protokoll er signert vil vi gå ut med informasjon til våre medlemmer som har sendt inn krav.

Høstens lokale forhandlinger har gitt oss noen ekstra utfordringer grunnet to tariffavtaler og to forhandlingsløp lokalt, uklar beregningsmåte av potten og mulig skjevfordeling av potten mellom henholdsvis Akademikerne og Unio/YS/LO og de uorganiserte.

To tariffavtaler - flere utfordringer

Forskerforbundet og Unio har i forkant av høstens lokale forhandlinger vært opptatt av konsekvenser ved to tariffavtaler. Dette har gitt utfordringer for både arbeidsgiver og organisasjonene. Særlig har vi vært opptatt av beregningsmåte for utregning av pott og om fordeling lokalt har vært korrekt. I tillegg kommer saken med dobbeltmedlemskap som vi også har fulgt opp.

Beregning av pottens størrelse

Det er fortsatt uklart hvordan beregningen basert på lønnsmassen pr 1. Oktober 2015, og Akademikernes innrapporterte medlemmer per 1. mai 2016 kan ha gitt en systematisk skjevfordeling, sammenlignet med det institusjonene selv har fremlagt av dokumentasjon på lønnsmassen og avtaletilhørighet pr 1. juni 2016.

En forklaring kan være at Akademikernes lønnsmasse på alle høgskoler og universiteter var relativt sett større for ett år siden enn det den er i dag. En annen forklaring kan være at Akademikernes innrapporterte medlemmer per 1. mai 2015 var høyere på alle institusjoner enn institusjonenes egne oversikter pr 1. juni viste. Dessverre er denne andre forklaringen mer sannsynlig enn den første. Det setter et stort spørsmålstegn ved hele utregningen foretatt av departementet (KMD).
Forskerforbundet og Unio mener at det beste ville være fullstendig transparens om utregningen slik at alle parter kan etterprøve den og verifisere at den er korrekt.

Dobbeltmedlemskap

En naturlig følge av to tariffavtaler og to lønnstabeller, og som viste seg å bli en ekstrajobb for både arbeidsgiver og enkelte organisasjoner, var innplassering av tilsatte i riktig lønnstabell og hvilken tariffavtale de skulle følge. Medlemmer i hhv Akademikerne eller Unio/YS/LO og de uorganiserte måtte selv bekrefte hvem de ønsket skulle forhandle for dem.

Vi har vært klar over at det er en del medlemmer i Forskerforbundet som også er medlemmer av Akademikernes forbund. Det gjelder spesielt psykologer, tannleger, jurister og leger. Men ettersom vi ikke har oversikt over hvem som er medlemmer i Akademikerne, kan vi heller ikke vite hvilke av våre medlemmer dette gjelder.

Det ble i sommer ikke kommunisert godt nok fra arbeidsgiver til ansatte at valg av tariffavtale ikke bare hadde betydning for hvilken fagforening som skulle representere de ansatte ved eventuelle krav i lønnsforhandlingene, men også for størrelsen på lønnen uavhengig av resultat i 2.5.1. Responsen på denne var derfor beskjeden.

Forskerforbundet valgte da på eget initiativ å gå ut til noen av våre medlemmer som vi antok kunne ha medlemskap i Akademikerforbund, og fikk raskt en helt annen respons, selv om vi heller ikke fanget opp alle de som var medlemmer av begge forbundene.

I god tid før utveksling av krav informerte vi både arbeidsgiver og Akademikerne om hvem av våre medlemmer som skriftlig bekreftet at de var medlemmer begge steder og som ønsket å tilhøre vår avtale og bli representert av Unio i lønnsforhandlingene.

Dette burde kanskje føre til en justering av potten da deres samlede lønnsmasse ikke er ubetydelig, og at det var utvilsomt at deres lønn burde inngå i vår pott og ikke i Akademikernes. Vi står nå igjen med en pott som kanskje er for liten, ikke bare fordi den opprinnelige beregningen sannsynligvis var skjev, men også fordi dokumenterbare opplysninger om dobbeltmedlemskap ikke fører til korrigeringer.

Lønnsforhandlinger til Akademikerne forsinket av medlemskapsrot

Snart tre uker etter at resultatet skulle vært klart, er Akademikerne og arbeidsgiver ved UiO fremdeles ikke ferdige med høstens lokale lønnsforhandlinger.

Personaldirektør Irene Sandlie opplyste til Uniforum at dette skyldes utfordringer for arbeidsgiver med å sortere ansatte under riktig hovedtariffavtale, og dermed riktig forhandlingsløp.

Våre lønnsforhandlinger stadig i rute

Usikkerheten med medlemskapsrot har påvirket oss noe, men til tross for dette konsentrerer vi oss nå om vårt videre arbeid i egne forhandlinger.
Vi er positive og har tro på at vi skal få til et godt resultat for Unios medlemmer.

Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 17. nov. 2016 12:11 - Sist endret 17. nov. 2016 12:14