Lokale lønnsforhandlinger

Høsten 2016 vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger jmf. ny hovedtariffavtale pkt. 2.5.1.

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2016-2018, én med LO Stat, Unio og YS Stat, og én med Akademikerne.

Lokale forhandlinger høsten 2016

Forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens pkt 2.5.1 starter i september og skal etter planen være sluttført innen 30. november 2016.

Resultatene vil bli formidlet til alle som har sendt inn krav kort tid etter.Virkningsdato for eventuelle lønnsopprykk vil være 1.juli.

Kravfrist

Frist for å sende inn krav til Forskerforbundet ved UiO er fredag 19. august 2016 kl 16.00

Kravskjema

NB! Krav må sendes via skjema, andre innsendte skjemaer o.l. vil ikke bli behandlet.

Oversikt over ulike muligheter for lønnsendring

Se vår guide for lønnsheving.

Emneord: lønn, tariffavtaler
Publisert 27. juni 2016 18:14 - Sist endret 6. nov. 2016 09:08