Individuelle forhandlinger på særlig grunnlag - HTA 2.5.3

Frist for innsendig av krav er torsdag 17.november kl 1500. Forhandlinger skjer 16.desember. 

For å kunne fremme lønnskrav må du oppfylle ett av følgende vilkår:

  • Hatt en vesentlig endring av arbeidsoppgaver (som kvalitativt krever noe mer enn tidligere, og som ligger på et høyere nivå)  - HTA 2.5.3,1a
  • Gjort en ekstraordinær innsats (utover det som forventes i din stilling) - HTA. 2.5.3, 2
  • Særlig vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel at du har fått tilbud om ny jobb).

Fyll ut nettskjema med begrunnelse for hvorfor du vil fremme ditt krav. Endelig frist for å sende inn skjema til neste forhandlingsrunde er torsdag 17. november 15.00.

 

Eventuelle spørsmål rettes til forskerforbundet@uio.no

Publisert 3. nov. 2016 10:26 - Sist endret 4. nov. 2016 15:07