Bruk av midlertidig ansettelse strammes inn

Tjenestemannslovutvalget legger fram forslag om å stramme inn i adgangen til bruk av midlertidig ansettelse.

Illustrasjon: colourbox.no

Tjenestemannslovutvalget ble oppnevnt av regjeringen for å vurdere en modernisering av tjenestemannsloven. Utvalget har bestått av representanter for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og de la 18.desember 2015 fram sin rapport.

Rapport fra utvalget

Reglene for å ansette midlertidig strammes inn

Forskerforbundet mener tjenestemannslovutvalget kommer med et godt forslag for de som er midlertidig ansatt.

  • I rapporten foreslår utvalget å fjerne flere av særbestemmelsene som åpner for bruk av midlertidige ansettelser.
  • I tillegg legger de fram forslag om at midlertidig ansatte skal få tilbud om fast jobb etter tre år. Dagens regel er som kjent fire år.

Kartlegging av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler

Regjeringen nedsatte i høst en arbeidsgruppe som har kartlagt bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høyskolesektoren, bestående av fire personaldirektører, deriblant personaldirektør ved UiO. Utvalget har hatt i oppgave å gjennomgå midlertidige ansettelser i staten. Midlertidighetsanalysen ble levert til Kunnskapsdepartementet 18.desember.

Ved UiO er andelen midlertidige ansatte i forsker- og undervisningsstillinger på 24,8%, noe som er høyt. Rapporten vil bli analysert og diskutert med tjenestemannsorganisasjonene ved UiO i begynnelsen av 2016. På bakgrunn av dette kan tiltak vurderes.

I media

Godt nytt for de uten fast jobb

Økt bruk av midlertidige ansettelser i 2015

UiB verst på bruk av midlertidige kontrakter

Ansetter midlertidig for å løse offentlige oppdrag

Emneord: midlertidig, Midlertidighet, tjenestemannslovutvalg Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 21. des. 2015 10:54 - Sist endret 1. juni 2016 14:38