Politisk streik 28.1.2015

Unio og Forskerforbundet oppfordrer sine medlemmer til å delta i den politiske streiken 28. januar fra kl. 14 til 16. Formålet er å få Stortinget til å endre regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov, som blant annet vi føre til økt bruk av midlertidig ansettelser.

Under følger bakgrunnen for oppfordringen, samt praktisk informasjon om deltakelse i streik.

Bakgrunn: Vi kan påvirke utfallet

Regjeringen har foreslått flere endringer i Arbeidsmiljøloven, blant annet å utvide adgangen til bruk av midlertidig ansettelser. Dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget gir det færre faste stillinger og økt midlertidighet. Så godt som et samlet norsk arbeidsliv, statens egne faginstanser, forskningsinstitusjoner og funksjonshemmedes organisasjoner fraråder regjeringens forslag.

Flere i fast jobb og færre midlertidig ansatte har vært et av Forskerforbundets viktigste mål i mange år. Regjeringens forslag berører direkte instituttsektoren, universitetssykehusene og arkiv-, bibliotek- og museumssektoren, hvor Forskerforbundet har mange medlemmer. I tillegg kan høyere midlertidighet i det øvrige arbeidslivet bli et alvorlig tilbakeslag for arbeidet mot den omfattende bruken av midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren.

Stortinget må gi sin tilslutning før forslagene blir virkelighet. Det betyr at ingenting er avgjort ennå, og at de nærmeste ukene er avgjørende å påvirke flertallet på Stortinget til å avvise eller endre regjeringens forslag. Det krever bredest mulig mobilisering, både i og utenfor Unio-fellesskapet. Forskerforbundet vil bidra gjennom å delta på markeringene.

 

Praktisk informasjon: Hjemmel, deltakelse og streikebidrag

Hjemmel for politisk streik

Politisk streik/demonstrasjonsaksjoner er ikke regulert i lov, men er hjemlet både i flere Hovedavtaler og gjennom rettspraksis fra Arbeidsretten. En lovlig politisk streik er ikke rettet mot egne lønns- og arbeidsvilkår, må være kortvarig og må ikke være rettet mot arbeidsgivers styringsrett. Hovedhensikten med en politisk streik er således ikke å ramme arbeidsgiver.

Deltakelse i streiken

Dette er ikke en tariffstreik der medlemmer tas ut, men Forskerforbundet oppfordrer alle medlemmer til å delta for å markere motstand mot regjeringens forslag til ny Arbeidsmiljølov.

De som skal delta i streiken, melder selv fra til sin nærmeste arbeidsgiver. Det er usikkert hvordan ansatte i særlig uavhengig stilling og ansatte som er omfattet av fleksitidsavtalen vil bli registrert. Følg derfor informasjon fra arbeidsgiver når det gjelder melding om deltakelse og registrering av fravær.

Vi har varslet arbeidsgiver ved UiO om at medlemmer i Forskerforbundet og andre forbund i Unio på UiO vil delta i den politiske streiken.

Streikebidrag

Det utbetales ikke streikebidrag for deltakelse i politisk streik. Dette gjelder også om medlemmet skulle bli trukket i lønn for tidsrommet.

 

Tid og sted for streiken og markeringene

Streiken varer fra 14-16. Det betyr at de som skal delta på markeringer går fra jobben kl 14. Selve markeringene og appellene starter litt senere slik at alle rekker fram.

I Oslo finner markeringen sted på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Informasjon om markeringer finner du på http://mittarbeidsliv.no/

og på Facebook: https://www.facebook.com/events/712361478870868/

 

De som ønsker det, kan møtes på Frederikkeplassen kl 14. Derfra går vi i samlet flokk ned til Blindern T-banestasjon.

 

Vel møtt til markeringen!

Publisert 25. jan. 2015 16:02 - Sist endret 25. jan. 2015 16:02