Endringer i Arbeidsmiljøloven - betydning for statsansatte

Det er vedtatt endringer i Arbeidsmiljøloven, herunder om:

- gjennomsnittsberegning av arbeidstid, beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, søndagsarbeid, overtidsarbeid, Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets adgang til å gi dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene, midlertidig ansettelse, fagforeningers søksmålsadgang ved innleie, aldersgrenser og arbeidsmiljølovens og allmenngjøringslovens straffebestemmelser.

Endringene trer i kraft 1. juli 2015.

Det er i utgangspunktet få av disse endringene som berører tjenestemenn som omfattes av lov om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven), arbeidsmiljøloven med forskrifter og Hovedtariffavtalen i staten.

De endringene som får betydning for våre medlemmer omtales her.

 

Publisert 3. juli 2015 14:30 - Sist endret 3. juli 2015 14:30