Årsmøte i Forskerforbundet ved UiO 2015

Forskerforbundet ved UiO innkaller til årsmøte mandag 9. mars 2015 kl 14.15-16 i Stort møterom/Klubben, Georg Sverdrups hus, Blindern.

Under følger innkalling og sakspapirer (pdf-filer).

Etter årsmøtet inviterer vi medlemmene til middag. Deltagelse på middag krever påmelding (se lengre ned).

Saksdokumenter (pdf):

 

Innkalling

Årsberetning for 2014

Regnskap for 2014, inkl. noter

Forslag til årsplan for 2015

Forslag til budsjett for 2015

Valgkomiteens innstilling

Protokoll

 

Etter årsmøtet inviterer vi medlemmene til middag på Grisen restaurant på Torshov. Vennligst registrer deg her dersom du ønsker å være med på middagen.

 

Vel møtt!

Hilsen styret

Publisert 2. mars 2015 13:20 - Sist endret 7. jan. 2017 20:27