Revidert nasjonalbudsjett 2014 - ingen økt forskningssatsing ennå ...

Regjeringen lovte å satse mer på kunnskap, forskning og innovasjon i regjeringserklæringen. Forskerforbundet registrerer at den ikke benytter revidert nasjonalbudsjett til å ta sats.

– Revidert nasjonalbudsjett er ikke normalt anledningen for de store endringene, men vi hadde forventet at Regjeringen Solberg ville benyttet anledningen til å trappe opp forskningsinnsatsen allerede nå, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad. Dette var en av de viktigste sakene for regjeringen, så hvorfor vente?

Mer enn 90 % av alle søknadene til Forskningsrådets frie programstøtte får ikke finansiering, inkludert en rekke prosjekter som har fått fremragende vurdering. Mye forskning av topp-kvalitet, som regjeringen etterlyser, blir dermed ikke realisert. En påplussing her hadde vært en fornuftig og enkel måte å øke forskningsinnsatsen på, mener Aaslestad. Det er dessuten et betydelig vedlikeholdsetterslep og behov for nybygg i sektoren. Med en byggsektor i nedgang, kunne det vært god motkonjunkturpolitikk å øke innsatsen her.

Regjeringen går langt i å innfri sitt løfte om å øke innsatsen for å styrke sikkerhet og beredskap i revidert nasjonalbudsjett. Justissektoren er også et godt eksempel på en sektor som med fordel kunne gjøres mer kunnskaps- og forskningsbasert.

Forskerforbundet merker seg påplussingen til etter- og videreutdanning (EVU) av lærere. Det er viktig. Vi er imidlertid betenkt over hva som ser ut som en hastverksprosess. Undersøkelser forbundet har gjort blant sine tillitsvalgte tyder på at institusjonene i liten grad har fått anledning til å bygge ut den langsiktige og kvalitetsmessige kapasiteten som er nødvendig for å etterutdanne stadig flere gode lærere. Med få unntak ser det ut som om institusjonene baserer seg på å løse utfordringen med mer dugnadsarbeid blant de allerede ansatte og midlertidig medarbeidere uten erfaring med forskning og pedagogisk utviklingsarbeid.

– Det er beklagelig om man ved hastige ad hoc- tiltak ikke oppnår den ønskede kvalitetsgevinsten. Regjeringens visjon er å gjøre læreryrket så attraktivt at de beste kandidatene søker seg til det. Vi skulle ønske den visjonen også gjaldt for lærernes lærere, avslutter Aaslestad.

Publisert 14. mai 2014 12:08 - Sist endret 14. mai 2014 12:08