Lokale lønnsforhandlinger høsten 2014

Alle medlemmer av Forskerforbundet ved UiO inviteres med dette til å sende inn krav om lønnsopprykk til de forestående forhandlinger om individuelle lønnstillegg.

Er du ikke medlem ennå, kan du melde deg inn her.

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER ETTER HOVEDTARIFFAVTALENS PUNKT 2.3.3
VED UNIVERSITETET I OSLO HØSTEN 2014

Alle medlemmer av Forskerforbundet ved UiO inviteres med dette til å sende inn krav om lønnsopprykk til de forestående forhandlinger om individuelle lønnstillegg. Skjema for innmelding av lønnskrav følger UiOs omforente lønnspolitikk og vår egen lønnspolitiske strategi.

Skjema til bruk for innsending av krav, ett for medlemmer i vitenskapelige stillingskoder, inkl. universitets- og førstebibliotekarer, og ett for medlemmer i teknisk/administrative/bibliotekfaglige stillingskoder, finnes her:

*For vitenskapelige medlemmer: https://nettskjema.uio.no/answer/60060.html
*For teknisk/administrative medlemmer: https://nettskjema.uio.no/answer/60059.html

NB! Krav sendes via skjema, andre innsendte skjemaer o.l. vil ikke bli behandlet.

Krav fra medlemmene vil bli behandlet og vurdert av et forhandlingsutvalg nedsatt av Forskerforbundets lokallagsstyre.

Forhandlingene vil finne sted i september/oktober 2014 og skal etter planen være sluttført innen 31. oktober 2014. Resultatene vil bli formidlet til alle som har sendt inn krav kort tid etter.

Virkningsdato for eventuelle lønnsopprykk er 1. august 2014.

FRIST FOR INNSENDELSE er i år fredag 15. august 2014.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sende inn krav så snart som overhodet mulig, for å lette saksbehandlingen i vårt sekretariat.
Vennligst ta kontakt med Forskerforbundet ved UiO, fortrinnsvis pr e-post til: forskerforbundet@uio.no, dersom du har spørsmål om utfylling av skjema.

 

Med vennlig hilsen

Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo
Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo

Tlf.: 228 54342/54347/57768
e-post: forskerforbundet@uio.no
http://foreninger.uio.no/forskerforbundet/

Publisert 26. juni 2014 14:54 - Sist endret 26. juni 2014 14:56