Lokale forhandlinger 2014

Partene ved UiO møttes 31. oktober til undertegning av protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt 2.3.3.

Unio (Forskerforbundet m.m.), Akademikerne og YS stat (Parat m.m) aksepterte arbeidsgivers siste forslag til fordeling. LO stat (NTL m.m) har derimot valgt å ta betenkningstid. I henhold til Hovedtariffavtalens og Tjenestetvistlovens bestemmelser har de nå tre uker på seg til å vurdere om de vil kreve forhandlingene voldgiftsbehandlet av Statens lønnsutvalg.

I henhold til Hovedtariffavtalen kan resultatet ikke iverksettes før en eventuell kjennelse foreligger. Det vil si at resultatet tidligst kan være klart fredag 21. november. Så snart vi har mer å melde, vil vi sende ut informasjon.

Protokollen fra forhandlingene, med unntak av resultatet: Protokoll

Publisert 4. nov. 2014 14:06 - Sist endret 4. nov. 2014 14:23