Kurs i pensjonsordninger med SPK

Digitalt kurs for medlemmer av Forskerforbundet ved UiO

Dette kurset passer perfekt for deg som ønsker å vite mer om pensjon og hvilke fordeler du har som medlem av Statenspensjonkasse (SPK). 

Kurset holdes av eksperter fra SPK. De vil blant annet  gi oss en innføring i hvilke regler som gjelder og  litt generelt om hvilke valgmuligheter vi har.

*Det vil ikke bli gitt individuell veilednig *

Program: 

9:00 Velkommen

9:00- 12:00 Gjennomgang av pensjonsordninger med innlagte pauser underveis

  • Det vil være en åpen chat funksjon hvor du kan stille spørsmål  til kursholder underveis. 

Tema som vil bli berørt

Folketrygden: Alderspensjon

Statens pensjonskasse: Alderspensjon - AFP

Ulike pensjonsmuligheter

Statens pensjonskasse: Uførepensjon - Etterlatte pensjon - Boliglån

Påmelding

Frist for påmelding er 25. februar

Publisert 24. jan. 2022 14:14 - Sist endret 24. jan. 2022 14:14