Overlevelseskurs for stipendiater

Forskerforbundet ved UiO har gleden av å invitere til overlevelseskurs for deg som er tidlig i din forskerkarriere. Trenger du råd om hvilke strategier og holdninger som kan hjelpe deg gjennom livet som stipendiat? Hold av datoen!

Passer kurset for meg?

Har du spørsmål og frustrasjon knyttet til veileder, disponering av egen tid, utfordringer med å kombinere stipendiatliv med livet for øvrig, stress eller frykt for fremtiden? Lurer du på hvordan du kan leve livet som stipendiat best mulig?

Vi i Forskerforbundet snakker med mange stipendiater og opplever at flere enn deg møter utfordringer underveis i doktorgradsperioden. Derfor har vi satt sammen dette kurset for å gi deg tips og råd. Du kan melde deg på uansett hvor i ph.d.-løpet du er.

"Overlevelseskurset" er et supplement til kurset "Kjenn dine rettigheter" som Forskerforbundet arrangerer årlig.

Program

9:00-9:15: Velkommen v/ tillitsvalgt Cecilie W. Lilleheil
9:15-11:30: Å være stipendiat. Om arbeidsprosessen, rollen som stipendiat, forholdet til veileder og den evige redselen for å bli avslørt, v/ professor og forfatter av Ph.d. - en veiviser Silje Bringsrud Fekjær.    
11:30-12:15: Lunsj - Forskerforbundet spanderer
12:15-14:00: Det topper seg - stress og frykt for fremtiden. Hva det er som skaper stress, hvilke helseaspekter er forbundet med stress og hvordan kan det håndteres? v/ psykolog og førsteamanuensis Helge Holgersen.
14:00-14:15: Kaffepause
14:15-15:00: Erfaringsdeling, tips og råd til veien videre v/ tillitsvalgt Cecilie W. Lilleheil

 

Hvem møter jeg?

Silje Bringsrud Fekjær er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sosiolog med lang fartstid som veileder for doktorgradsstipendiater. Silje er forfatter av den ferske boken Ph.d. - en veiviser.

Helge Holgersen er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, og tillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB. Han har i flere år arbeidet som psykolog i psykisk helsevern. Helge veileder og har veiledet flere doktorgradsstipendiater. Han er opptatt av de psykologiske belastningene som kan knyttes til et stipendiatløp, og hvordan disse kan forebygges og eventuelt håndteres.

Cecilie W. Lilleheil er tillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO. Hun har permisjon fra stillingen som seniorrådgiver for forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun har jobbet administrativt med ph.d.-utdanning på institutt- og fakultetsnivå siden 2006.

 

Påmelding

Meld deg på via nettskjema innen mandag 28. januar. Kurset er åpent for medlemmer og potensielle medlemmer av Forskerforbundet.

Forskerforbundet gir bort boken Ph.d.-en veiviser til de 10 første som melder seg på (deles ut på kursdagen).

Bilde av boken Ph.d.-en veiviser av Silje Bringsrud Fekjær.
Ph.d. - en veiviser av Silje Bringsrud Fekjær.
Publisert 3. jan. 2019 12:29 - Sist endret 21. jan. 2019 10:34