Kurs i pensjonsordninger med SPK

Kurset er rettet mot våre medlemmer som også er medlemmer i Statens pensjonskasse, særlig de som er født i 1962 eller tidligere.

Gjennom kurset får du en innføring i hvilke regler som gjelder og hvilke valgmuligheter den enkelte har.

Program

08.30 Kaffe og frukt utenfor Auditorium 2

09.00 Velkommen, presentasjon v/ Forskerforbundet

09.05 Pensjon og valgmuligheter v/ Arve Fogderud, SPK

12.00 Lunsj i kantinen

12.45 Mer om pensjon og valgmuligheter v/ Arve Fogderud, SPK

14.00 Slutt

Tema som vil bli berørt

Folketrygden: Alderspensjon

Statens pensjonskasse: Alderspensjon - AFP

Ulike pensjonsmuligheter

Statens pensjonskasse: Uførepensjon - Etterlatte pensjon - Boliglån

Påmelding

Påmelding via nettskjema - Påmeldingsfrist onsdag  20. februar

Arrangør

Forskerforbundet UiO
Publisert 22. jan. 2019 13:24 - Sist endret 25. feb. 2019 13:25