Kurs i forskningsetikk og immaterielle rettigheter

Forskerforbundet ved UiO arrangerer kurs for for tillitsvalgte samt medlemmer av styret fredag 6.desember.

Kurset er ment som skolering i temaene opphavsrett og forskningsetikk.

Hva er god forskningsetikk? Hvordan håndteres saker knyttet til vitenskapelig uredelighet?

Likheter og forskjeller mellom opphavsrett og forskningsetikk - sett i lys av den nye åndsverkloven

Tegning Inge Morild, Bergen

Program

Opphavsrett til undervisning og forskning. Hvem er rettighetshaver?

Hva beskyttes? Hvor langt rekker beskyttelsen?

Opphavsrett eller forskningsetikk? Likheter og forskjeller

v/ professor dr juris Olav Torvund, leder av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg

Pause

Hva er god forskningsetikk på UiO? Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet samt rutiner for oppfølging.

v/ professor Bjørn Torgrim Ramberg, leder av Forskningsetisk komité UiO

 

Publisert 26. nov. 2019 08:58 - Sist endret 26. nov. 2019 09:06