Sykefravær relatert til dårlig arbeidsmiljø. Hva er de tillitsvalgtes rolle? Og når er det greit å få hjelp?

Kurset skal skolere oss i regelverket rundt sykefravær relatert til dårlig arbeidsmiljø. Hva er de tillitsvalgtes rolle? Og når er det greit å få hjelp?

Kurset retter seg primært mot tillitsvalgte og styremedlemmer i lokallaget til Forskerforbundet. Juridisk seksjon i Forskerforbundet vil også delta. Ved ledige plasser vil det åpnes for ordinære medlemmer.

Påmelding

Meld deg på nettskjema innen 4.februar.

Forskerforbundet dekker lunsj.

Tema

  • Perspektiv fra en tillitsvalgt – «arbeidstakers vern mot trakassering"
  • Sykefravær relatert til dårlig arbeidsmiljø – hvordan følge opp?
  • Hvordan håndtere arbeidstakere med høyt sykefravær?
  • Gjennomgang av retningslinjer for juridisk bistand av Forskerforbundet sentralt - samarbeid mellom FF-UiO pg FF-sentralt (diskusjon).

 

Kursholdere

Advokat Kari Bergeius Andersen og Fagsjef/advokat Ann Turid Opstad

Nyttige lenker

IA-avtalen 2019 - 2022

Arbeidsmiljøloven

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte - Arbeidstilsynet

Publisert 21. jan. 2019 13:00 - Sist endret 21. jan. 2019 15:27