Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte ved UiO

Målgruppen for dette kurset er primært stedstillitsvalgte og medlemmer som har personalledelse, men kurset er ellers åpent for alle medlemmer.

Hensikten med kurset er å gi råd og tips som ledere og tillitsvalgte kan benytte ved etablering av samarbeid eller eventuelt når samarbeidet begynner å bli vanskelig. Kurset vil også gå inn på hva et godt samarbeid forutsetter gjennom fokus på kommunikasjon, rollefordeling og forventninger til motparten.

Det vil bli servert lunsj for påmeldte kl.11.30.

Påmelding

Påmelding til kurs og lunsj via nettskjema innen 20.april.

Program

09.00–09.15       Velkommen!

Presentasjon av kurset - Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte ved UiO.

 

09.15-10.15        Kommunikasjon og rollefordeling

Jon Fredrik Alfsen, Impaktor

 

Pause

 

10.30-11.30        Medarbeiderskap 

Jon Fredrik Alfsen, Impaktor

 

Lunsj

 

12.30-13.30        Bestemmelser i lovverk og Hovedtariffavtale

Mariann Helen Olsen ved juridisk avd. Forskerforbundet

 

 

 

 

Publisert 3. apr. 2018 11:20 - Sist endret 7. mai 2018 12:43