2018

Tidligere

Tid og sted: 7. nov. 2018 09:0012:30, Georg Sverdrups hus: Auditorium 2
Tid og sted: 4. okt. 2018 08:3009:45, Foajeen i Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus, Universitetet i Oslo.

Forskerforbundet inviterer til frokostmøte og debatt.

Tid og sted: 12. juni 2018 09:0015:00, Georg Morgenstiernes hus, rom 203

Dette kurset avholdes for våre medlemmer i vitenskapelige stillinger, for styremedlemmer og tillitsvalgte. 

På kurset gir vi en innføring i hvilke muligheter du har til å få mer i lønn.

Tid og sted: 11. juni 2018 13:3016:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) har gleden av å ønske velkommen til seminar etterfulgt av fjordcruise med rekebuffet mandag 11. juni. Seminaret starter kl. 13:30. Båtturen starter ca kl. 16:30.

Tid og sted: 5. juni 2018 09:0013:00, Undervisningsrom 2, Georg Sverdrupshus

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

 

Tid og sted: 8. mai 2018 09:0013:30, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 203

Målgruppen for dette kurset er primært stedstillitsvalgte og medlemmer som har personalledelse, men kurset er ellers åpent for alle medlemmer.

Hensikten med kurset er å gi råd og tips som ledere og tillitsvalgte kan benytte ved etablering av samarbeid eller eventuelt når samarbeidet begynner å bli vanskelig. Kurset vil også gå inn på hva et godt samarbeid forutsetter gjennom fokus på kommunikasjon, rollefordeling og forventninger til motparten.

Tid og sted: 8. mars 2018 09:0014:30, Hotel Bristol

Kurset skal skolere oss i regelverket rundt midlertidighet og da spesielt fast ansatte forskere på eksterne midler, samt oppsigelse av disse.

Kurset retter seg primært mot tillitsvalgte og styremedlemmer i lokallaget til Forskerforbundet. Juridisk seksjon i Forskerforbundet vil også delta. Ved ledige plasser vil det åpnes for ordinære medlemmer.

Tid og sted: 7. mars 2018 14:1515:30, Klubben/Stort Møterom GSH

Forskerforbundet ved UiO innkaller til årsmøte onsdag 7. mars 2017 kl 1415 -1530.

Innkalling og sakspapirer vil bli lagt ut i forkant.

Etter årsmøtet inviterer vi medlemmene til middag. Deltagelse på middag krever påmelding via nettskjema.

Tid og sted: 13. feb. 2018 09:0014:00, Kristine Bonnevies hus: Seminarrom 4619

Kurset er rettet mot våre medlemmer som også er medlemmer i Statens pensjonskasse, særlig de som er født i 1958 eller tidligere.

Gjennom kurset får deltakerne en innføring i hvilke regler som gjelder og hvilke valgmuligheter den enkelte har.

Tid og sted: 5. feb. 2018 09:0014:00, Blindern i Helga Eng hus, auditorium U35

Forskerforbundet ved UiO har gleden av å invitere til overlevelseskurs for deg som er tidlig i din forskerkarriere. Trenger du råd om hvilke strategier og holdninger som kan hjelpe deg gjennom livet som stipendiat? Meld deg på!