Ny lov om statens ansatte

I kurset vil vi få hjelp av advokater til å gjennomgå den nye loven. Vi vil diskutere hvilke endringer den nye loven medfører for ansatte ved UiO.

Kurset retter seg primært mot tillitsvalgte og styremedlemmer i lokallaget til Forskerforbundet, og til medlemmer med verv i innstillings- eller tilsettingsråd. Juridisk seksjon i Forskerforbundet vil også delta. Ved ledige plasser vil det åpnes for ordinære medlemmer.

Påmelding

Meld deg på i nettskjema innen 29. september: https://skjema.uio.no/juridisk

Forskerforbundet dekker lunsj.

Tema

12. juni i år vedtok Stortinget en ny lov for statens ansatte, som erstatter Tjenestemannsloven. Den nye loven trådte i kraft 1. juli.

  • Hva er likt og hva er endret med ny lov?
  • Hva skjer i overgangsfasen mellom gammel og ny lov, og hvilke rettigheter har ansatte når det gjelder midlertidig ansettelser og vern mot oppsigelse?
  • Hvordan kan loven påvirke UiOs personalreglement og hvilke overgangsordninger gjelder?

Kursholdere

Advokat Annette Selmer og Advokat Mariann Helen Olsen

Nyttige lenker

Publisert 14. sep. 2017 10:08 - Sist endret 14. feb. 2018 10:36