Kurs i livsfasepolitikk

Medarbeiderskap og livsfasepolitikk ved UiO. Hva er god livsfase- og personalpolitikk - for alle ansatte?

Kurset er åpent for alle medlemmer i Forskerforbundet på UiO.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Påmelding

Påmelding til kurs og lunsj via nettskjema innen fredag 1.desember

Program

09.00-09.05 - Velkommen ved kursleder fra lokallaget, presentasjonsrunde

09.05-10.15 - Praktisering av livsfasepolitikk ved UiO, ved personaldirektør Irene Sandlie

10.15-10.30 - Pause

10.30-11:15 - Medarbeiderskap og livsfasepolitikk ved Jan Fredrik Alfsen

- Hva er god livsfase- og personalpolitikk - for alle ansatte?

- Er det behov for en egen livsfasepolitikk for yngre og eldre?

- Medarbeiderskap som personalpolitisk tenkning og tilnærming: hva er det, hvorfor er det viktig og hvordan utøve det?

11.15-11:30 - Pause

11:30-12:30 - Medarbeiderskap og livsfasepolitikk ved Jan Fredrik Alfsen forts.

- Livsfasepolitikk og karriereutvikling gjennom hele karrieren - men hva er karriere?

- Roller og ansvar i livsfasepolitikken (Ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og HR)

- Hva kan være mål med og tiltak for en god livsfasepolitikk?

- Revitalisere medarbeidersamtalen som arena for godt lederskap, godt medarbeiderskap, samt som virkemiddel i livsfasepolitikken.

12:30-13:30 - Vi avslutter med lunsj for påmeldte i Kafe Niels

Publisert 22. nov. 2017 09:35 - Sist endret 22. nov. 2017 09:45