Kurs for medlemmer i tilsettingsråd

Kurset er primært for medlemmer med verv i tilsettingsråd, men er også aktuelt for de som ønsker å vite mer om framgangsmåter og rettigheter ved søknad om ny stilling.

Bli kjent med lovverket rundt tilsettinger.

Påmelding

Påmelding via nettskjema innen tirsdag 18. april.

Program

Kurset er primært et opplæringstilbud for representanter i tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger, men er du valgt inn i et institutt- eller fakultetsstyre og dermed involvert i tilsettingsprosesser for vitenskapelige stillinger, vil du også ha nytte av kurset. Vil du vite mer om fortrinnsrett eller har du blitt overtallig kan kurset gi deg informasjon om rettigheter til den stillingen du er i, eller tips til fremgangsmåte ved søknad om ny stilling.

 

Hensikten med kurset er at du som representant i tilsettingssaker skal være i stand til å gjøre dine vurderinger lovmessig korrekt og ivareta de involverte parters interesser, slik at de best kvalifiserte personene blir ansatt.

 

Saker som omhandler opphør av stillinger, omplasseringer og midlertidige ansettelsesforhold blir også berørt.

 

Kurset har en teoretisk del og en praktisk del, hvor du som deltaker arbeider med caser i grupper.

Sted                                                          

Kurset holdes på Thon Hotel Opera

Arrangør

Forskerforbundet UiO
Emneord: kurs, opplæring, tilsetting
Publisert 20. mars 2017 13:30 - Sist endret 20. mars 2017 13:38