Kurs om innstillingsrådets oppgaver og mandat

Arbeidet i innstillingsrådene er viktig for at jobbsøkere skal få en korrekt og lik behandling i tilsettingsprosessen.

Program

09.00-09.15

Velkommen ved Cecilie W. Lilleheil fra lokallaget. Presentasjonsrunde.

09.15-10.00

Innstillingsrådets mandat og oppgaver v/ advokat Bjørn Braathen

10.15-11.30

Intervjuets rolle i tilsettingsprosessen. Hva er lov å spørre om? v/ Bjørn Braathen

 

11.30-12.00 Lunsj

 

12.00 -13.00

Totalvurdering v/ Bjørn Braathen

13.00-14.00

Praktisk gruppearbeid med caser v/ Cecilie W. Lilleheil.

14.15-15.00 Presentasjon av gruppearbeid, diskusjon i plenum v/ Cecilie W. Lilleheil og og Bjørn Braathen

Arbeidet i innstillingsrådene er viktig for at jobbsøkere skal få en korrekt og lik behandling i tilsettingsprosessen. Det er også essensielt at UiO skal ansette den best kvalifiserte kandidaten samtidig som alle jobbsøkernes rettigheter ivaretas.

På UiO oppnevnes et innstillingsråd på tre personer for hver ledig stilling som blir utlyst. En av disse er arbeidstakerrepresentant og blir oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap. I praksis gjøres dette ved at vi har oppnevnt et antall personer fra ulike stillingskategorier i en pool som arbeidsgiver kan velge fra. Tjenestemannsorganisasjonene må selv sørge for at de de oppnevner, får den nødvendige kunnskapen og opplæringen om det verv de skal utøve.

Ofte er det store søkermasser, og vurdering av søknader kan være svært tidkrevende. Det er derfor et stort behov for å ha mange arbeidstakerrepresentanter å velge mellom til de ulike innstillingsrådene.

Dette kurset vil primært være rettet mot medlemmer i innstillingsråd. Så langt det er plass, vil kurset også være åpent for medlemmer i tilsettingsråd og -utvalg.

Kurset har en teoretisk del som gjennomgår de forskjellige ledd i innstillingsprosessen og en praktisk del med gruppearbeid og eventuelt rollespill.

Arrangør

Forskerforbundet UiO
Publisert 25. jan. 2017 09:27 - Sist endret 27. feb. 2017 13:27