Diskriminering og likestilling i arbeidslivet

Hvordan forebygge diskriminering og sikre likestilling på jobb? Hvordan foreta en diskrimineringsvurdering?

Kurs for lokale tillitsvalgte og andre medlemmer. Rektor Svein Stølen holder innlegg om likestillingsarbeid ved UiO.

Foto: Colourbox.com

Det vil bli servert lunsj for påmeldte kl.11.30

Påmelding

Påmelding til kurs og lunsj via nettskjema innen tirsdag 14.november

Program

0900  Velkommen ved hovedtillitsvalgt

0905-1030  Ansettelse, oppsigelse, tilrettelegging, rekruttering, lønn og arbeidsvilkår, AML, religion på jobb, etnisitet, graviditet og permisjon, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og aldersdiskriminering (innlegg ved kursholder fra LDO)

  • Norsk lov forbyr diskriminering - men hva er diskriminering?
  • Hvordan foreta en diskrimineringsvurdering?
  • Likestilling- og diskrimineringsombudets rolle i saker

Forslag om likestillings- og diskrimineringsnemd

  • Konsekvenser ved diskriminering?

1030-1130 Likestilling - Graviditet og foreldrepermisjon og tilrettelegging (innlegg ved kursholder fra LDO)

-   Konsekvenser i tilsettingsprosesser grunnet permisjoner.

          Retningslinjer eller krav ved UiO som kan diskriminere søkere som har vært i permisjon.

1130-1230  Lunsj - Kafé Niels

1230-1300 Hva gjør tillitsvalgt hvis medlemmer opplever diskriminering?
                  Hvordan jobber ledelsen i slike saker?
ved hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

  • Sjekkliste for om det skjer diskriminering på arbeidsplassen.
  • Diskusjon om konkrete tilfeller, f.eks. retningslinjer som kan diskriminere ved foreldrepermisjon (krav om antall publikasjoner)

1315-1345 Likestillingsarbeid og -problematikk på UiO ved rektor Svein Stølen

1345-1415 Forskningsetisk utvalg – ved leder av utvalg

- Hvordan jobber de og hvilke saker får de? Unge forskeres rettigheter og utfordringer tidlig i karrieren.

1430-1500 Oppsummering

Publisert 8. okt. 2017 15:14 - Sist endret 13. nov. 2017 15:06