Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte på UiO

Målgruppen for dette kurset er primært stedstillitsvalgte og medlemmer som har personalledelse, men kurset er ellers åpent for alle medlemmer.

Hensikten med kurset er å gi råd og tips som ledere og tillitsvalgte kan benytte ved etablering av samarbeid eller eventuelt når samarbeidet begynner å bli vanskelig. Kurset vil også gå inn på hva et godt samarbeid forutsetter gjennom fokus på kommunikasjon, rollefordeling og forventninger til motparten.

Dette er et tentativt program. Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Det vil bli servert lunsj for påmeldte kl.12.00

Påmelding

Påmelding til kurs og lunsj via nettskjema innen mandag 21.august.

Program

09.00–09.15       Velkommen!

Presentasjon av kurset - Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte på UiO.

 

0915-1015           Kommunikasjon og rollefordeling

Jon Fredrik Alfsen, Impaktor

 

10.30-11.00        Bestemmelser i lovverk og Hovedtariffavtale

Mariann Helen Olsen ved juridisk avd. Forskerforbundet

 

11.00-12.00        Medarbeiderskap

Randi H. Iversby, Overbibliotekar Juridisk bibliotek

 

Lunsj    

 

13.00-14.00        Workshop: Felles interesser og godt samarbeid

-              Hva kjennetegner de situasjonene der dere har gode dialoger?

-              Hva kjennetegner arbeidsformen i disse situasjonene?

-              Hva gjør lederen?

-              Hva gjør de tillitsvalgte?

-              Hva kjennetegner lederens rolle?

-              Hva kjennetegner tillitsvalgtes rolle?

-              Hva motiverer og skaper engasjement?

 

Publisert 5. juli 2017 10:16 - Sist endret 5. juli 2017 10:20