Akademisk forum: Rektordebatt

Akademisk forum inviterer til rektordebatt tirsdag 21.mars.

For første gang på mange år kan UiOs ansatte i år velge mellom to nye rektorkandidater og deres lag. Vi inviterer til et åpent møte og samtale med de to lagene. Målet er å få klarlagt best mulig hva de vil og kan, og hva som skiller dem. Vi mener at det er behov for dette, og at det er viktig for å styrke demokratiet ved UiO.

Etter rektordebatten 14. februar, kommenterte flere at den var for lite avklarende. Universitas skrev: «Det er i det hele vanskelig å finne tydelige forskjeller mellom de to kandidatene, til tross for ordstyrer Aslak Bondes iherdige forsøk.»

Vi håper at dette møtet blir betydelig mer informativt, og ikke bare blir en tradisjonell debatt, men at vi får en ekstra oppklarende, engasjerende og åpen dialog med kandidatene, med rikelig tid for spørsmål fra oss forskere og andre UiO-ansatte.

Program

16.00  - Møtet åpnes, innledning.

16.15 - 18.00 Rektordebatt

Etter korte innledninger fra kandidatene, vil vi åpne for diskusjon og spørsmål fra salen og fra AFs styremedlemmer. Møtet gir forskerne og andre ansatte ved UiO anledning til å møte rektorkandidatene og deres lag.

Rektorkandidater og valgplattformer

Team Graver, Sandlie og Frich

Team Stølen, Mo, Gornitska og Sandset

Innspill kan meldes inn på forhånd

Hvis du har spørsmål som du mener bør tas opp på møtet, send dem gjerne til j.f.storm@medisin.uio.no  og merk e-posten: Rektorvalg spørsmål.

Questions in English will be answered in English.

Velkommen!

v/Styret i Akademisk forum (tidligere Professorforeningen): Johan F. Storm (leder), Mads Andenes, Janne Bondi Johannessen, Jens Preben Morth, Tora Skodvin og Nina Witoszek.

Arrangør

Akademisk forum
Emneord: rektordebatt, Akademisk forum, rektorvalg
Publisert 13. mars 2017 19:37 - Sist endret 13. mars 2017 19:45