Vintersymposium 2015

Forskerforbundet ved UiO arrangerer debatt under overskriften:

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse?

Symposiet blir avsluttet med servering av litt mat og drikke klokka 19 i Den franske sal.

Universitetene i Norge innhenter stadig mer av sin finansiering fra eksterne kilder. De fleste av stillingene som finansieres på denne måten blir utlyst som midlertidige. Dette er en av grunnene til at andelen midlertidig ansatte i universitets- og høgskolesektoren er større enn i noen annen sektor i Norge.

Forskerforbundets lokallag ved UiO inviterer til debatt om blant annet følgende spørsmål:

- Må/bør eksternt finansierte stillinger være midlertidige?
- Blir vi bedre forskere av å være midlertidig ansatt?
- Hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig midlertidighet?
- Bidrar ekstern finansiering til uhensiktsmessige ansettelser?
- Skyldes midlertidige ansettelser primært dårlig planlegging?

Program

Kl 16.00 til kl 17.15: Innledninger

Kl 17.30 til kl 18.45: Debatt

Kl 19.00: Servering i Den franske sal

 

Debattleder

Trude Teige

I panelet

Anders Hanneborg (direktør i NFR) - Innlegg (pdf)

Hilde Nebb (prodekan ved Det medisinske fakultet UiO) - Innlegg (pdf)

Jon W. Iddeng (spesialrådgiver i Forskerforbundet) - Innlegg (pdf)

Greta Bentzen: (administrende direktør i NIVA) - Innlegg (pdf)

Ann Cecilie Bergene (forskningsleder ved AFI/HiOA) - Innlegg (pdf)

 

Publisert 14. jan. 2015 10:05 - Sist endret 18. feb. 2015 15:14