Trinn I febr 2015

Forskerforbundet inviterer til grunnopplæringskurs trinn I. Kurset er åpent for nye tillitsvalgte (alle sektorer).

For å melde deg på dette kurset må du være oppnevnt som tillitsvalgt av lokallaget. Kurset er også åpent for medlemmer i lokallagsstyret og våre medlemmer som har verv i tilsettings- eller innstillingsråd og utvalg.

Kurset er obligatorisk for tillitsvalgte i Forskerforbundet ved UiO.

Formål:

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i Forskerforbundets organisasjon og arbeid. Kurset vil videre gi deltakerne en innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter. Kurset utgjør første modul av en totrinns grunnopplæring for tillitsvalgte.

Program

Onsdag 4. februar:

 

 • 09:30 - 10:00 Ankomst, kaffe/te med rundstykker

 • 10:00 - 10:30 Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne v/ organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 • 10:30 - 12:30 Organisasjonsforhold i Norge og Forskerforbundets organisasjon

  Deltagerne vil få et innblikk i organisasjonsverdenen og Forskerforbundets oppbygning, hvilke oppgaver Forskerforbundet jobber med og satsingsområder for forbundet lokalt og sentralt. v/ organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 • 12:30 - 13:30 Lunsj

 • 13:30 - 15:30 Tillitsvalgtrollen

  Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant i ulike sammenhenger. Du skal bistå medlemmer som har problemer i arbeidsforholdet, forhandle lønn for medlemmene, drøfte andre saker som gjelder arbeidssituasjonene med arbeidsgiver m.m.
  v/spesialrådgiver Kjetil Mørk og advokat Mariann Helen Olsen

 • 15:30 - 18:00 Medbestemmelsen i praksis

  Gruppen deles i to grupper:
  - Statlig sektor v/advokat Mariann Helen Olsen
  - Kommunal (KS og Oslo), Virke, Spekter og Abelia
  v/spesialrådgiver Kjetil Mørk

  Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Denne gir rammer for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver og medbestemmelsesordningene tillitsvalgte har krav på

 • 18:00 Slutt for dagen

   

 • 19:30 Middag

   

Torsdag 5. februar:

 

Statlig sektor: v/advokat Ann Turid Opstad og advokat Mariann Helen Olsen

 • 09:00 - 13:00 Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

  Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen, midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en kombinasjon av teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.

 • 13:00 - 14:00 Lunsj

 • 14:00 - 18:00 Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse forts.

 

Kommunal og privat sektor: spesialrådgiver Kjetil Mørk

 • 09:00 - 10:00 Forskerforbundets lønnspolitikk

  Det gis en innføring i Forskerforbundets lønnspolitikk og lønnsstrategi.

 • 10:00 - 11:30 Tariffavtaler i sektorene

  Det gis en introduksjon til tariffavtalene i de ulike sektorene. Det vil bli en kort gjennomgang av innhold og oppbygging av avtalene.

 • 11:30 - 13:00 Forhandlingsteknikk

  Det gis en introduksjon til ulike former for forhandlinger. Det vil bli gitt råd og tips til hvordan forhandlinger bør gjennomføres og hvilke utfordringer en kan møte med drevne forhandlere hos motparten.

 • 13:00 - 14:00 Lunsj

   

 • 14:00 - 18:00 Rollespill

  Det vil bli gjennomført et rollespill i lokale lønnsforhandlinger.

 • 18:00 Slutt for dagen

   

 • 20:00 Middag

   

Fredag 6. februar:

 

 • 09:00 - 10:00 Aktuelle saker i Forskerforbundet

  v/forbundsleder Petter Aaslestad

 • 10:00 - 10:30 Pause med kaffe og te. Utsjekk.

   

 • 10:30 - 11:45 Praktisk arbeid i lokallaget v/ erfaring tillitsvalgt

 • 11:45 - 12:00 Oppsummering og avslutning

   

 • 12:00 Lunsj

   

 • 13:00 Avreise

 

 • Det vil bli lagt inn pauser underveis i programmet.

  Forskerforbundet tar forbehold om endringer i programmet.

 

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset

 

Publisert 6. jan. 2015 09:48 - Sist endret 6. jan. 2015 09:50