Kurs i praktisk arbeid i tilsettingsråd og utvalg

Vi arrangerer kurs i praktisk arbeid i tilsettingsråd 4. februar.

Kurset er åpent for alle våre medlemmer som har interesse av å lære mer om gjeldende lov- og regelverk ved tilsetting, men medlemmer som har verv i tilsettingsråd eller utvalg vil prioriteres ved fulltegnet kurs.

Hovedfokus vil være på de praktiske elementene i dette arbeidet, men det vil selvfølgelig også være fokus på de juridiske sidene.

Påmelding på nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer/63453.html

Kurset holdes på Hotel Bristol kl. 9-15 og ledes av advokat Bjørn Bråthen.

 

 

Programmet vil inneholde:

-Tilsettingsrådets roller og mandat. Lov- og regelverk.

-Behandling av dokumenter fra innstillende myndighet.

-Behandling av innstilling ved oppsigelse, ordensstraff og avskjed. De vanskelige sakene. Uenighet og ankemuligheter.

Vi legger også opp til en del hvor deltakerne kan dele erfaringer og diskutere aktuelle saker.

 

Vi beklager kort frist, men ber om påmelding så raskt som mulig og senest fredag 30 januar

Påmelding på nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer/63453.html

Publisert 6. jan. 2015 10:12 - Sist endret 27. jan. 2015 11:07