Lærerutdanning i fusjonenes og masternes tid

(Sentralt kurs i regi av Forskerforbundet)

Forskerforbundet inviterer til dagskonferanse om og for lærernes lærere – så sørg for at denne videresendes til miljøer som er involvert i lærerutdanning ved egen institusjon.

Alle henvendelser av praktisk art rettes til: kurs@forskerforbundet.no

Invitasjon til dagskonferanse: Lærerutdanning i fusjonenes og masternes tid

Regjeringen har lagt fram sju overordnede punkter som skal være førende for hva den skal gjøre innen forskning og høyere utdanning. Det overordnede målet er høyere kvalitet. Lærerutdanningen er ett av de sju punktene statsråden har utpekt som spesielt satsingsområde.

 

•          Satses det nok og riktig?

•          Hvordan sikre kvalitet når vi samtidig trenger mange flere lærere?

•          Hva slags kompetanse kreves av lærerutdannere og morgendagens lærere når all lærerutdanning skal være masterutdanning?

 

Det store arbeidet med institusjonsstrukturen, med mål om å skape færre og større enheter, men ikke nødvendigvis færre læresteder, vil også være av stor betydning for lærerutdanningen. Stadig flere lærerutdanninger vil møtes på samme institusjon – hvordan skal og bør man samordne seg?

 

Et annet av regjeringens sju punkter dreier seg om hvordan vitenskapelig ansatte ivaretas. Det inkluderer rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling.

•          Har vi konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår som sikrer oss de beste lærerutdannerne?

•          Hvordan skaper vi gode karrierer for lærerutdannere?

 

 

Lenke til påmelding og program <https://www.forskerforbundet.no/kalender/2015/larerutdanning-i-fusjonenes-og-masternes-tid/>

 

Forskerforbundet ønsker alle som jobber med og i lærerutdanningen hjertelig velkommen. Konferansen er gratis og åpen for alle, men ved fulltegning vil medlemmer bli prioritert. Forskerforbundet dekker reise for medlemmer og tillitsvalgte etter gjeldende regler. Konferansen arrangeres i samarbeid med Forskerforbundets forening for lærerutdanning (FFL) <https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/ffl/> .

Publisert 10. mars 2015 10:52 - Sist endret 10. mars 2015 11:07